Συν+ ομιλίες με την κοινότητα

Συν+ ομιλίες με την κοινότητα


Οι Συν+ομιλίες με την κοινότητα είναι μια δράση που λαμβάνει χώρα εντός της ευρύτερης κοινότητας στην οποία το ΨΥΧΗΣ ΤΟΠΟΣ δραστηριοποιείται. Αφορά στον ανοιχτό διάλογο μεταξύ ειδικών ψυχικής υγείας και γενικού πληθυσμού.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια αμφίδρομη διαδικασία: οι άνθρωποι στην κοινότητα εξοικειώνονται σχετικά με θεματικές που εμπίπτουν στην εργασία του ειδικού ψυχικής υγείας και οι ειδικοί εξοικειώνονται με τα ερωτήματα που προκύπτουν και τα θέματα που ενδιαφέρουν τον γενικό πληθυσμό. Απευθύνεται σε κάθε έναν που έχει ερωτήματα και διάθεση να τα διερευνήσει.

Πραγματοποιείται με ανοιχτές ομάδες συζήτησης είτε στον χώρο του ΨΥΧΗΣ ΤΟΠΟΣ είτε φιλοξενείται σε άλλους χώρους εντός της κοινότητας.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών του. Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη, όπως τη γλώσσα ή την περιοχή, που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο δικτυακός τόπος ή την εμφάνιση του δικτυακού τόπου.