Έρευνα και εφαρμογές στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

Έρευνα και εφαρμογές στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες


Το  ΨΥΧΗΣ ΤΟΠΟΣ  συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την παραγωγή και  την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης καθώς και την εφαρμογή αυτής στην καθημερινή ζωή.

Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσει συνεργασίες με Πανεπιστημιακούς φορείς, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Συλλόγους, Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κ.λπ.

Ανάλογα με την φύση της συνεργασίας η συμμετοχή μπορεί να αφορά σε δραστηριότητες όλου του φάσματος του ερευνητικού εκπονήματος και των εφαρμογών του, όπως: 

Πεδίο έρευνας - Σκοπός

σύλληψη πεδίου ενδιαφέροντος - καθορισμός του θέματος, brainstorming - διατύπωση ερευνητικού σκοπού και ερευνητικού προβλήματος - ερευνητικές ερωτήσεις και υποθέσεις - αναζήτηση και οργάνωση βιβλιογραφίας βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μέθοδος

μεθοδολογικός σχεδιασμός - είδη έρευνας (ποσοτική, ποιοτική, μικτή) - ερευνητικές στρατηγικές (διερευνητική περιγραφική, συναφειακή, αιτιώδης, πειραματική) - καθορισμός δείγματος, μέθοδος δειγματοληψίας - ερευνητική διαδικασία - ερευνητικά εργαλεία - αυτοσχέδια μέσα συλλογής δεδομένων (παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη)

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

συλλογή δεδομένων - κωδικοποίηση ποσοτικών δεδομένων - στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων κωδικοποίηση ποιοτικών δεδομένων - ανάλυση ποιοτικών δεδομένων       

Ερευνητικό προϊόν 

ερμηνεία ευρημάτων, συζήτηση - συγγραφή ερευνητικής πρότασης - συγγραφή ερευνητικής μελέτης - μορφοποίηση κειμένου και βιβλιογραφίας με βάση τα Εγχειρίδια Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών - δημοσίευση ερευνητικής μελέτης - προφορική παρουσίαση ερευνητικής μελέτης

Εφαρμογές

σχεδιασμός παρεμβάσεων - υλοποίηση παρεμβάσεων - αξιολόγηση παρεμβάσεων

Αρχείο συνεργασιών

2019-Σήμερα

Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών

Διατροφικές διαταραχές


 

2018

Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής υπηρεσιών υγείας «ΙΚΕΛΟΣ»

Επικαιροποίηση προγραμμάτων και πρωτοκόλλων θεραπείας


 

2017

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

Εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια


 

2016

Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis

Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής


 

2013-2014

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Α' Ψυχιατρική Κλινική - Αιγινήτειο Νοσοκομείο &

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών

Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

 
 

2013

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Α' Ψυχιατρική Κλινική - Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια


 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών του. Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη, όπως τη γλώσσα ή την περιοχή, που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο δικτυακός τόπος ή την εμφάνιση του δικτυακού τόπου.