Αn analyst carries each death alone

"An analyst faced again and again with suicidal people is forced to consider his own death and where he is lacking, because the people who come to therapy bring the analyst his own problems. This attitude differs from that of the physician, who does not regard the diseases and complaints brought to his consulting room as somehow belonging also to him. The unique relationship involving the analyst with the other at the same time prevents anyone else from the same sort of participation in the case, so that an analyst carries each death alone."

 

Πηγή: Απόσπασμα από το βιβλίο του James Hillman "Suicide and the Soul", εκδόσεις Spring publications

Εικόνα: Kristaps Grundsteins


Εκτύπωση   Email

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών του. Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη, όπως τη γλώσσα ή την περιοχή, που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο δικτυακός τόπος ή την εμφάνιση του δικτυακού τόπου.